Sök:
Allmänt   

Följande villkor gäller vid köp av varor och tjänster hos EIS AB. EIS AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor vid behov och anpassning till aktuell lagstiftning. Vi ber våra kunder att besöka denna sida kontinuerligt för eventuella uppdateringar.

Ångerrätt

Ångerrätten på 14 dagar gäller från dagen du tar emot varan. Du kan ångra dig utan att ha hämtat ut varan men du måste alltid meddela säljaren. Även om du inte har hämtat ut varan ska du betala returfrakten.

Undersöka varan
Du har rätt att undersöka varan du har köpt. Men för att kunna ångra köpet måste den vara i så kallat väsentligt oförändrat skick.

Returfrakten
När du ångrar ett köp ska du betala kostnaderna för returfrakten. Du bestämmer själv hur du skickar tillbaka varan.Tänk på att du ansvarar för varan till den når säljaren, det vill säga även under transporten

Priser

Samtliga priser på denna sajt är inklusive moms. Vid köp via webshoppen redovisas momsen (25%) och den köpta summan presenteras både i exklusive moms samt inklusive moms.
Vi reserverar oss för eventuella pris och produktändringar utom vår kontroll. 

Frakt

Den totala vikten samt fraktprisen presenteras alltid i kundvagnen för den totala vikten av de köpta varorna. Våra fraktpriser gäller DHL/Posten:s gällande priser för paket exklusive postförskottsavgift:

Upp till 5 kg: 129:-
Mellan 5-10 kg: 159:-
Mellan 10-15 kg: 199:-
Mellan 15-20 kg: 239:-
Mellan 20-30 kg: 450:-
Över 30 kg: 495:-

Leveranstid

Varor köpta via webshoppen skickas med DHL/Posten, vilket innebär att lagerförda varor finns hos kunden inom 2-3 dagar efter vi skickat varorna.

Ej uthämtade leveranser
Leveranser måste hämtas ut senast 7 dagar efter ankomst. Efter det så returneras leveransen till oss. I dessa fall faktureras avgift för ej uthämtad leverans bestående av fraktkostnaden till kunden och returfraktkostnaden från kunden samt 10% av varuvärdet. I de fall vi har utfört en tjänst som t ex montering av dator så debiteras även dessa kostnader samt eventuella följdkostnader som t ex demontering av dator och ompaketering.
Betalning

Betalning av köpta varor via webbshopen sker med kort/förskottsbetalning/Postförskott.
Vid köp av varor i butiken tar vi emot kontanter och betal/bankkort.

Du kan även köpa varor i butiken med avbetalning via Resurs Bank  och dela upp summan på 24 räntefria avbetalningar under lika många månader.

Garanti

Garanti ges av producenten, distributören eller försäljaren och gäller alla fel på produkten som inte är uppkomna av användaren genom oaktsamhet eller med vilja.

European Information System AB lämnar 1 års inskicksgaranti från fakturadatum (om inte annat anges) på sålda hårdvaruprodukter

GARANTIN OMFATTAR INTE:

  • fel förorsakade genom kundens användning av produkten med annan utrustning eller andra än originaltillbehör.
  • fel förorsakade av kunden förtegna ändringar eller ingrepp i produkten som inte skett av EIS AB.
  • fel förorsakade genom kundens användning av produkten på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller andra omständigheter utom EIS AB kontroll såsom transportskador, spänningsfel, blixtnedslag, ovarsam behandling och stöld.
  • normalt driftunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör och enklare komponenter såsom säkringar, sladdar, och liknande erfordras. (oLjud som uppkommer från fläktarna täcks inte av garantin. Man ska regelbundet rengöra fläktarna från damm. Obs använd ej dammsugaren på komponenterna).
  • vid angrepp av skadebringande egenskaper från virus, spel, programvara eller operativ system.
  • Pixelfel på Projektorer & TFT bildskärmar. För gällande regler beträffande LCD-/TFT-skärmar och projektorer ber vi er läsa vår gällande Pixelpolixy.
Kan vår serviceverkstad inte påvisa ett fabrikationsfel så debiteras kunden en felsökningsavgift på 495:-/timme..
 
Ansvar för fel

Vi ansvarar för att produkten är felfri vid överlämnandet till kunden vid avhämtning eller transportören vid postorderleverans, bud eller dylikt.
Om fel uppkommer under garantitiden för en produkt som vi ansvarar för, åtar vi oss att efter eget val avhjälpa felet genom service eller utbyte.
Andra rättigheter för kund mot tillverkare kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

EIS ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Vi bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till - inkompatibilitet, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Pixelpolicy

TFT-skärmar förekommer både som platta skärmar för stationära datorer och som skärmar på bärbara datorer. En bildskärm med upplösningen 1024x768 punkter innehåller 786 432 bildpunkter (pixlar) Varje bildpunkt hanteras av 3 transistorer, en för röd, en för grön och en för blå färg. Antalet transistorer i en sådan skärm uppgår alltså till ungefär 2 350 000 st. Under tillverkningsprocessen inträffar det ibland att det uppstår fel på transistorerna, antingen en eller flera i någon bildpunkt på skärmen, detta upplevs då som ett pixelfel. Skärmen kan ha punkter som är svarta (ingen av transistorerna fungerar), lyser vitt (alla står på hela tiden) eller lyser i någon av de 3 grundfärgerna.

I tillverkningsprocessen finns det vissa toleransnivåer för vad man får acceptera som kund när det gäller antalet trasiga pixlar. Olika tillverkare har olika policies för vad som anses acceptabelt. Tillverkarnas toleransnivåer är mycket snäva, felprocenten på TFT-skärmar är mycket låg jämfört med vilka andra datorkomponenter som helst.

Om en skärm skall bedömas som felaktig måste antalet döda eller felaktiga pixlar överstiga ett visst antal och det är detta som definieras i tillverkarnas pixelpolicy. En skärm som håller sig inom marginalerna som definieras i pixelpolicyn anses inte vara felaktig och kommer inte att bytas ut. Värt att nämna är att väldigt få skärmar har pixelfel då tillverkningsprocessen är mycket effektiv.